รับทำสคริปใบรูปแบบ Custom

ราคาขึ้นอยู่กับสคริปที่สั่งทำ

โดยละเอียดจะะต้องมี

- รูปแบบการทำงานของ Script

- รูปแบบที่ต้องการว่าให้สคริปไปในทิศทางไหน

- ข้อมูลโดยละเอียดของสคริป เพื่อสะดวกและง่ายต่อการทำ

- กรณีอาชีพ ให้เขียนให้ละเอียด เช่น ใช้ตำรวจ ใช้อุปกรณ์ กำหนดใน Config บลาๆ


หรือ จะสอบถามข้อมูลเพิ่มที่

Discord : KingDom#7885ผลงานที่ทำไปล่าสุดสำหรับ Custom Script